Pagsusumite at Pagsusuri

Ang lahat ng panukala ay isusumite sa:

Komisyon sa Wikang Filipino
2/P Gusaling Watson
1610 Kalye Jose P. Laurel,
San Miguel, 1005 Maynila
kongreso2017@gmail.com / komfil@gmail.com

Mga Petsang Dapat Tandaan

Pagsusumite ng mga panukala                 15 Nobyembre 2016

Pag-anunsiyo sa mga napiling papel     16 Disyembre 2016

Pagsusumite ng buong papel                   31 Marso 2017

Kongreso                                                         2-4 Agosto 2017

Advertisements