REHISTRASYON

Mga Kalahok (nasa Filipinas)

regular rate                                         PHP3,500
maagang pagpaparehistro             PHP3,000
(hanggang 15 Hulyo 2017)
estudyante (may balidong ID)       PHP2,000

 

Maaring magbayad sa kongreso na mismo o sa pamamagitan ng pagdedeposito sa akawnt ng KWF.

Landbank of the Philippines Macañang Branch

Pangalan:        Komisyon sa Wikang Filipino

Akawnt Blg.  1512-1036-30

Kailangang isumite sa rehistrasyon ang resibo ng deposito/katunayan ng pagbabayad. Mangyaring ipadala rin sa kongreso2017@gmail.com

Mga banyaga

regular rate                                         $150
maagang pagpaparehistro             $120
(hanggang 15 Hulyo 2017)
estudyante (may balidong ID)       $100

Maaring magbayad sa kongreso na mismo o sa pamamagitan ng pagdedeposito sa akawnt ng KWF.

Landbank of the Philippines Macañang Branch

Pangalan:        Komisyon sa Wikang Filipino

Akawnt Blg.  1512-1036-30

Kailangang isumite sa rehistrasyon ang resibo ng deposito/katunayan ng pagbabayad. Mangyaring ipadala rin sa kongreso2017@gmail.com

Advertisements