Kongreso_web poster

Pandaigdigang Kongreso

sa Araling Filipinas sa Wikang Filipino

Pagbabalik, Pagbabantayog sa Filipino

Pambansang Museo, Lungsod Maynila

2-4 Agosto 2017

Advertisements