Pandaigdigang Kongreso 2017

Pandaigdigang Kongreso sa mga Pag-aaral hinggil sa Filipinas sa Wikang Filipino

Pagbabalik, Pagbabantayog sa Filipino

Pambansang Museo, Lungsod Maynila

2-4 Agosto 2017